Firemné údaje

Informácie o ochrane osobných údajov a právne oznámenia

1. Všeobecné informácie

Ochrana Vašich osobných údajov a úplné objasnenie spôsobu ich používania v súvislosti s používaním našej webovej stránky sú pre nás veľmi dôležité. Osobné údaje spracúvame výlučne v súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a Slovenského zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení. Ďalej Vás chceme informovať o zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov (to sú všetky informácie, ktoré môžu priamo alebo nepriamo súvisieť s Vašou osobou, ako sú meno, adresa atď.), ktoré nám poskytnete počas svojej návštevy našej webovej stránky www.d-a-m.sk.

Dynamic Assembly Machines Slovakia s.r.o. (ďalej len „DAM“) prevádzkuje webovú stránku: www.d-a-m.sk, ktorá prezentuje a inzeruje ponúkaný sortiment tovaru a služieb spoločnosti DAM, slúži tiež na priame kontaktovanie spoločnosti DAM a predstavuje aktuálne ponuky voľných pracovných miest, vrátane možnosti zasielania žiadostí pre inzerované ponuky voľných pracovných miest e-mailom.

2. Používanie údajov

Ak používate našu webovú stránku len na informatívne účely, t. j. ak sa nezaregistrujete alebo nám iným spôsobom neposkytnete Vaše osobné údaje, zhromažďujeme iba tie údaje, ktoré Vami používaný prehliadač prenáša na server, ktorý používame. Ak si chcete prezrieť našu webovú stránku, zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré sú technicky potrebné na to, aby sme Vám mohli našu webovú stránku zobraziť (v pre Vás vhodnom jazyku), na zaistenie stability a bezpečnosti:

Právnym základom spracúvania údajov je čl. 6 ods. 1 lit. f GDPR (ochrana oprávnených záujmov, pretože bez opísaného spôsobu použitia údajov nie sme schopní prevádzkovať našu webovú stránku vhodným, stabilným a systémovo bezpečným spôsobom a zodpovedajúcim vonkajším vzhľadom).

3. Cookies

Okrem údajov uvedených v bode 2. sa pri používaní našej webovej stránky ukladajú vo Vašom počítači súbory cookie, ktoré sa používajú na zhromažďovanie a ukladanie informácií o Vás a Vašom užívateľskom správaní, aby sme Vám mohli poskytnúť informácie prispôsobené Vašim individuálnym požiadavkám a relevantné pre Vás. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré ukladá server webových stránok vo Vašom počítači alebo v iných zariadeniach použivaných na prácu s internetom. Zakaždým, keď navštívite našu webovú stránku, Váš webový prehliadač odošle tieto súbory cookie späť na webovú stránku. To nám umožňuje identifikovať Vás pri ďalšej návšteve našej stránky a uložiť informácie týkajúce sa Vašich požiadaviek a preferencií. Ďalšie informácie o súboroch cookie a o tom, ako fungujú, nájdete na webovej stránke: http://www.aboutcookies.org/

Niektoré súbory cookie, ktoré používame, sú potrebné na to, aby ste sa mohli pohybovať na našej webovej stránke a používať určité funkcie, ako je prístup do chránených oblastí a obsahu pre registrovaných používateľov a tiež na zlepšenie našich služieb. Tieto cookies sa vymažú, hneď ako zatvoríte prehliadač.

Funkčné súbory cookie používame tiež na ukladanie informácií o nastaveniach, ktoré ste si vybrali a na prispôsobenie našej webovej stránky Vašim individuálnym potrebám, ako je výber jazyka a regiónu alebo údaje, ktoré ste uviedli ak ste sa zúčastnili konkrétneho prieskumu. Tieto informácie sú anonymizované a nebudú použité na iné účely, ako sú tu opísané. Tieto cookies sa vymažú, hneď ako zatvoríte prehliadač.

Analytické cookies (Google Analytics) zisťujú, koľko jednotlivých návštevníkov navštevuje náš web a ako často. Zhromažďovanie týchto informácií sa používa výhradne na štatistické účely a nie na osobnú identifikáciu užívateľov. Ak ste sa zaregistrovali a prihlásili na našu webovú stránku, môžeme tieto údaje prepojiť s údajmi, ktoré nám poskytnú analytické služby a analytické cookies, ktoré používame. Tieto informácie slúžia na účel dozvedieť sa viac o Vašom správaní sa na našej webovej stránke. Tieto súbory cookie sa nevymažú, keď zatvoríte prehliadač, ale zostanú uložené a automaticky sa odstránia 14 mesiacov po poslednej návšteve našej webovej stránky.

Používanie cookies môžete kedykoľvek kontrolovať a spravovať. Ak však deaktivujete alebo odstránite súbory cookie, ktoré sú už uložené vo Vašom počítači, môže to obmedziť Váš ďalší prístup alebo použivanie našej webovej stránky alebo jej častí.

Spravidla môžete pomocou nastavení prehľadávača zistiť, ktoré súbory cookie sú uložené vo vašom počítači, odstrániť jednotlivé súbory cookie alebo deaktivovať súbory cookie z vybraných alebo všetkých webových stránok. Vymazanie všetkých cookies znamená vymazanie všetkých nastavených preferencií. To platí aj pre súbory cookie, ktoré ste deaktivovali, pretože samotná deaktivácia je prepojená s príslušným súborom cookie.

Právnym základom pre spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 lit. GDPR (súhlas).

4. Google Analytics

Naše webové stránky používajú službu Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Google Analytics používa „cookies“ (pozri bod 5.). Informácie generované súborom cookie o vašom používaní konkrétnej webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA, kde sa aj ukladajú. Ak je však na tejto webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, spoločnosť Google predtým skráti vašu IP adresu a to v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa prenesie celá IP adresa na server Google v USA a skráti sa až tam. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky Google použije predmetné informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o aktivite webovej stránky a na poskytnutie ďalších služieb prevádzkovateľovi webovej stránky, spojených s používaním stránky a internetu.

IP adresa prenášaná Vaším prehliadačom v kontexte služby Google Analytics nie je zlúčená s inými údajmi Google.

Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom vhodných nastavení vO Vašom prehliadači. Upozorňujeme však, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky v plnom rozsahu. Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní údajov generovaných súborom cookie a týkajúcich sa Vášho používania webových stránok (vrátane Vašej adresy IP) a v spracovaní týchto údajov spoločnosťou Google a to stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehľadávača dostupného pod nasledovným odkazom: http : //tools.google.com/dlpage/gaoptout? hl = sk.

Táto webová stránka používa službu Google Analytics s príponou „_anonymizeIp ()“. Vďaka tomu sa IP adresy ďalej spracúvajú v skrátenej podobe, aby bolo možné vylúčiť osobný vzťah. Pokiaľ sú údaje zhromaždené o Vás osobné, budú okamžite vylúčené a osobné údaje budú okamžite vymazané.

Službu Google Analytics používame na analýzu a pravidelné zlepšovanie našich webových stránok. Umožňuje nám vylepšiť našu ponuku a urobiť ju pre Vás ako používateľa zaujímavejšou. Vo výnimočných prípadoch, keď sa osobné údaje prenášajú do USA, sa spoločnosť Google riadi pravidlami EÚ - USA štítu na ochranu súkromia, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právnym základom pre používanie služby Google Analytics je čl. 6 ods. 1 S. 1 lit. f GDPR.

Informácie o tretích stranách: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, fax: +353 (1) 436 1001. Podmienky použitia: http://www.google.com/analytics/terms/ de.html, Zásady ochrany osobných údajov: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html a Zásady ochrany osobných údajov: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

Právnym základom pre spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 lit. GDPR (súhlas).

5. Mapy Google

Naše webové stránky používajú službu Mapy Google na zobrazovanie našej polohy a pre účely navigácie. Táto služba je poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (ďalej len: Google).

Prostredníctvom certifikácie v zmysle štítu na ochranu súkromia medzi EÚ a USA:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google zaručuje, že pri spracovaní osobných údajov v USA bude dodržiavať predpisy EÚ o ochrane osobných údajov.

S cieľom umožniť zobrazenie určitých typov písma na našej webovej stránke sa pri každom prístupe na našu webovú stránku vytvorí spojenie so serverom Google v USA. Ak vstúpite do komponentov služby Mapy Google integrovaných do našich webových stránok, Google uloží pomocou vášho prehliadača súbor cookie do Vášho zariadenia. Vaše používateľské nastavenia a údaje sú spracované tak, aby zobrazovali našu polohu a vytvorili Vám popis trasy. Nemôžeme zabrániť spoločnosti Google v používaní serverov v USA.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 lit. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v optimalizácii funkčnosti našej webovej stránky. Po pripojení k spoločnosti Google týmto spôsobom môže spoločnosť Google určiť, z ktorej webovej stránky bola odoslaná Vaša žiadosť a na ktorú adresu IP sa pokyny smerujú. Ak nesúhlasíte s týmto spracovaním údajov, máte možnosť zabrániť inštalácii cookies vykonaním vhodných nastavení vo Vašom prehliadači. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti o súboroch cookie vyššie.

Používanie služby Mapy Google a informácie získané prostredníctvom služby Mapy Google sa navyše riadia Podmienkami používania spoločnosti Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=sk a Podmienkami pre službu Mapy Google https: //www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Google tiež ponúka ďalšie informácie na adrese

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

Oddiel upravený z Modelového vyhlásenia o ochrane údajov pre Anwaltskanzlei Weiß & Partner

6. Kontaktné formuláre

Ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára nainštalovaného na webovej stránke, údaje, ktoré poskytnete (meno a priezvisko, e-mailová adresa, predmet a obsah vašej správy), sa uložia, aby sme mohli odpovedať na Vaše otázky. Údaje, ktoré v tejto súvislosti vzniknú, vymažeme keď už ich ukladanie nebude potrebné, alebo obmedzíme spracovanie, ak existujú zákonné povinnosti týkajúce sa ich uchovania.

Právnym základom spracovania je čl. 6 ods. 1 lit. b GDPR (plnenie zmluvy alebo implementácia predzmluvných opatrení).

7. Predkladanie žiadostí o inzerované voľné pracovné miesta

Na našej webovej stránke zverejňujeme aj naše aktuálne ponuky voľných pracovných miest. Ak sa chcete uchádzať o inzerovanú pozíciu, môžete nám svoje dokumenty, týkajúce sa žiadosti o prijatie do zamestnania, zaslať e-mailom na adresu office@d-a-m.sk. Upozorňujeme, že vopred nemôžeme vedieť, aké osobné údaje nám dávate k dispozícii v súvislosti s Vašimi žiadosťami. Najmä z poskytnutej fotografie môžete vyvodiť závery o svojom etnickom pôvode, náboženstve alebo zdraví (napr. farba pleti, pokrývky hlavy, okuliare). Preto nám prosím poskytnite iba informácie v kontexte Vašej žiadosti, ktoré sú obvykle potrebné v súvislosti s procesom spracovania žiadosti.

Údaje, ktoré nám poskytnete ako súčasť svojej žiadosti, spracovávame po dobu trvania procesu podávania žiadosti a šesť mesiacov po skončení mesiaca, v ktorom bola vaša žiadosť zamietnutá. Šesťmesačná retenčná doba vyplýva z ochrany pred možnými nárokmi uplatnenými podľa zákona o rovnakom zaobchádzaní. Po uplynutí retenčnej doby, spracúvame údaje o našich žiadateľoch iba na základe samostatného, ​​výslovného a informovaného súhlasu.

Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 lit. b GDPR (plnenie zmluvy: implementácia postupu pri podávaní žiadosti) a čl. 6 ods. 1 lit. c a f GDPR (splnenie zákonných požiadaviek a ochrana oprávnených záujmov: zákon o rovnakom zaobchádzaní).

8. Odvolanie súhlasu

Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje s Vašim súhlasom, môžete svoje vyhlásenie o súhlase kedykoľvek odvolať e-mailom (office@d-a-m.sk) alebo listom na adresu DAM - Dynamic Assembly Machines Slovakia s.r.o. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov na základe súhlasu až do odvolania.

9. Opatrenia na ochranu údajov

Na zabezpečenie údajov, ktoré spracúvame, berúc do úvahy povahu, rozsah, okolnosti a účely spracúvania, ako aj rozdielnu pravdepodobnosť výskytu a závažnosť rizík pre práva a slobody fyzických osôb, používame príslušné technické a organizačné opatrenia, ktoré sú vždy prispôsobené aktuálnemu stavu techniky, aby sa zabezpečilo, že spracovanie údajov sa vykonáva v súlade s požiadavkami GDPR (najmä čl. 32).

10. Informácie podľa čl. 13 GDPR

11. Autorské právo

Na obrázky a dátové materiály sa vzťahujú autorské práva prevádzkovateľa. Používanie obrázkov, log a iného dátového materiálu na tomto webe je povolené iba s výslovným súhlasom spoločnosti DAM - Dynamic Assembly Machines Slovakia s.r.o.

12. Zrieknutie sa zodpovednosti

Napriek našej starostlivosti pri vytváraní a prevádzkovaní tejto webovej stránky nie je možné zaručiť, že poskytované informácie sú aktuálne, správne a úplné. Akákoľvek zodpovednosť za škody vzniknuté priamo alebo nepriamo z používania tejto webovej stránky je vylúčená. Používanie obsahu webovej stránky je na Vaše vlastné riziko.

Výslovne si vyhradzujeme právo na zmenu, doplnenie alebo vymazanie častí stránok alebo celého obsahu na www.d-a-m.sk bez samostatného oznámenia.

13. Odkazy

Na našom webe sme nastavili odkazy na iné webové stránky. Týmto výslovne vyhlasujeme, že v čase vytvárania odkazov nebol na prepojených webových stránkach alebo stránkach viditeľný žiadny nelegálny obsah. Prepojené webové stránky pravidelne kontrolujeme. Za odkazy na webové stránky tretích strán však nepreberáme zodpovednosť. Ak niektorá zo stránok, na ktoré odkazujeme, obsahuje nelegálny alebo pochybný obsah, žiadame Vás o upozornenie, aby sme mohli odkaz okamžite vymazať.